Upadłość Leadbullet – jak odzyskać pieniądze z Prolink’a i Nextcontent’u
lis11

Upadłość Leadbullet – jak odzyskać pieniądze z Prolink’a i Nextcontent’u

Od ponad roku był problem z wypłatami zarobionych pieniędzy z systemu Prolink oraz Nexcontent i w końcu nastało to czego się większość osób spodziewało – pojawiła się informacja, że LeadBullet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (właściciel Prolinka, Nextcontent i Nextclick) złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Wiele osób pozostało z nieuregulowanymi rachunkami za świadczone na rzecz Leadbullet usługi nawet za kilka miesięcy wstecz. Jak w chwili obecnej wygląda sytuacja odzyskania wierzytelności? Ogłoszenie upadłości Na wstępie należy zacząć od tego kiedy można ogłosić upadłość. Upadłość ogłasza się wtedy, kiedy dany podmiot jest niewypłacalny, co oznacza, że majątek spółki nie jest wystarczający do spłaty jej zobowiązań lub też spółka nie spłaca swoich wymagalnych zobowiązań. Art. 11 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze 1.Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. Rodzaje upadłości Są dwa podstawowe rodzaje upadłości – upadłość obejmująca likwidację majątku i upadłość z możliwością zawarcia układu. W chwili obecnej nie wiadomo na jaki rodzaj postępowania upadłościowego zdecydował się Leadbullet, ale można przypuszczać, iż na ten pierwszy i takowym się zajmę. Krótko napiszę, iż upadłość z możliwością zawarcia układu polega na dogadaniu się z wierzycielami, co do możliwości spłat dłużnych kwot i terminu dokonania spłat np. spółka spłaci jedynie 60% długów (wierzyciel 40% daruje) w terminie 6 miesięcy od podpisania układu. Upadłość obejmująca likwidację majątku spółki polega jak sama nazwa mówi na spieniężeniu całego posiadanego przez spółkę majątku i spłaty z uzyskanych kwot wierzycieli spółki. O tym w jakim stopniu wierzytelności zostaną spłacone decyduje uzyskana suma z likwidacji majątku spółki. Tryb postępowania upadłościowego: 1. Zgłoszenie wniosku o upadłość – ten etap już nastąpił 2. Sąd ma 2 miesiące od złożenia wniosku na wydanie postanowienia o orzeczeniu upadłości. Jeżeli sąd orzeka upadłość to stosowna informacja o tym znajdzie się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w we wpisie KRS spółki zostaje zamieszczona wzmianka, że znajduje się ona w upadłości 3. Rozpoczyna się postępowanie upadłościowe prowadzone przez wyznaczonego przez sąd syndyka. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości jest wskazany termin w jakim wierzyciele mają zgłaszać swoje wierzytelności do sądu – wynosi od 1 do 3 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Monitorze. Jak odzyskać swoje należności z Prolinka i Nextcontent? Po pierwsze należy śledzić na bieżąco sytuację i sprawdzać czy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (link do MSiG) nie ma jakiegoś wpisu o Leadbullet. Warto też sprawdzać wpisy w KRS (link do KRS; NIP Leadbullet: 7010264595), czy nie ma wzmianki...

Read More