Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z reklam ze stron

PIT 28 ryczałt ewidencjonowany

Nowy rok to jak zawsze okazja na zmiany. Tym razem wszystkie osoby zarabiające na reklamach z programów partnerskich np. Adsense, Afilo, Tradedoubler itp. oraz systemów sprzedaży linków np. Seopilot będą mogły wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego za sprawą interpretacji ogólnej Ministra Finansów, który wprost stwierdził, iż taka forma rozliczeń jest możliwa – interpretacja ogólna MF.

Art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zaletą ryczałtu ewidencjonowanego jest niska stawka – 8,5%. Wadą natomiast brak rozliczania w zasadzie jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodu. Dla osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej będzie to jednak najkorzystniejszy sposób rozliczania z fiskusem z „dochodów z internetu”.

W przypadku chęci skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego wszyscy Ci którzy zarabiali dotychczas na reklamach w 2014 r. muszą podjąć decyzję do dnia 20 stycznia (liczy się data stempla pocztowego) i zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wystarczy jednozdaniowe oświadczenie – nie ma żadnego formularza, który trzeba wypełnić.
Natomiast Ci podatnicy, którzy pierwszy raz otrzymają jakiekolwiek przychody z najmu powierzchni reklamowej na swoich stronach internetowych dopiero w 2015 r. mogą stosowne oświadczenie złożyć do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym takie przychody osiągnęli.
Może pojawić się problem jak interpretować przepisy w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdyż mogą one wykazywać brak ciągłości otrzymywania przychodów (w szczególności jeżeli nie otrzymują ich regularnie w każdym miesiącu) i w nowym roku złożyć oświadczenie dopiero po otrzymaniu pierwszych przychodów. Osobiście jednak odradzam takie rozwiązanie i jeżeli ktoś osiągnął jakieś przychody z najmu powierzchni reklamowej w roku 2014 – nawet jednorazowe to powinien złożyć oświadczenie do dnia 20 stycznia 2015 r. i będzie miał pewność, iż Urząd Skarbowy mu tego nie zakwestionuje.

Od razu także zwrócę uwagę, iż w przypadku wybrania rozliczania przychodów z najmu, dzierżawy i umów podobnych na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego należy za dany rok podatkowy złożyć deklaracje PIT-28 (składa się ją do końca stycznia, a nie jak PIT-36 i 37 do końca kwietnia) nawet wtedy kiedy nie osiągnie się żadnych przychodów. Należy wówczas wypełnić pola zerami i wysłać do stosownego Urzędu Skarbowego.

Art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

ust. 4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą także skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż najem powierzchni reklamowej nie jest prowadzony w ramach tej działalności. W innym bowiem przypadku nie będzie miała zastosowania stawka 8,5% i będzie musiał być spełniony szereg innych warunków przedmiotowych i podmiotowych, aby w ogóle rozliczenie ryczałtem mogło być stosowane.

Od razu zaznaczę, iż w artykule poruszyłem tylko kwestie dokonania wyboru formy opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Osoby zainteresowane tym tematem powinny dokładnie zapoznać się ze sposobem rozliczania z ryczałtu.

Na liczne prośby wniosek do US może wyglądać tak:

Na podstawie art. 9 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. oświadczam, że jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, wybieram od roku podatkowego 2015 opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu uzyskiwania przychodów z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze stosownie do art. 6 ust. 1a powyższej ustawy.

Autor: Maciej Organiściak

Adwokat - interesujący się prawem związanym z nowymi technologiami. Prowadzący własną kancelarię adwokacką w Łodzi. Od 2007 r. aktywnie działający w branży internetowej. Kontakt - kliknij tutaj

Publikuj artykuł na:

6 komentarzy

 1. Panie Macieju,

  Mam kilka pytań związanych z artykułem, ale zacznijmy od przedstawienia sytuacji:

  Firma wchodząca w internet wykupuje u mnie, jako studenta i osoby prywatnej przestrzeń na mojej stronie WWW (którą prowadzę hobbystycznie i dotychczas nie zarabiałem na reklamach).

  1) Czy jako formę rozliczenia możemy wybrać ryczałt ewidencjonowany 8,5%?
  2) Jeśli tak, to zakładając, że wartość transakcji wynosi 1000zł – kwota 85zł trafia do US a 915zł do mnie i jest to kwota wolna od jakichkolwiek podatków? Czy może od tych 915zł muszę jeszcze odliczyć podatek dochodowy lub cokolwiek innego?

  Pozdrawiam,
  Mateusz

  Post a Reply
  • Panie Mateuszu jest tak jak Pan pisze 🙂 Najlepiej jakby zawarli Państwo umowę najmu na powierzchnię reklamową to zawsze będzie miał Pan dowód dla Urzędu Skarbowego jakby się czepiali.

   Proszę pamiętać jedynie o zgłoszeniu we właściwym czasie, że wybiera Pan opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu i złożenia w nowym roku PITu-28 za rok poprzedni odnośnie ryczałtu (ten PIT składa się do 31 stycznia, a nie do 30 kwietnia jak PIT-36 czy 37).

   Post a Reply
 2. Witam
  Mam pytanie odnośnie ryczałtu od przychodów osiąganych z reklam na stronie.
  Czy jako osoba fizyczna muszę oprócz 8,5% podatku opłacać składki Zus? Nie znalazłem nigdzie informacji że nie trzeba od takiej umowy ich opłacać.

  Post a Reply
  • Ubezpieczenie i odprowadzenie na ZUS obowiązuje jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli nie prowadzi Pan działalności, jedyne co musi Pan zrobić, to odprowadzić podatek od dodatkowych dochodów. Proszę pamiętać również o kwocie wolnej od podatku.

   Post a Reply
 3. Jak to wygląda w przypadku USA? Nie ma problemów z VAT? Po prostu przelew jaki dostaję przeliczam na PLN z kursu NBP z dnia poprzedniego i tyle? I wtedy kwotę opodatkowuje 8.5%?

  Post a Reply
 4. Mam dodatkowe pytanie do tekstu. Jak wygląda sytuacja, gdy prowadząc hobbystycznie blog podjąłbym ewentualną współpracę w ramach programu partnerskiego z jedną z firm. Zamieściłbym na stronie baner reklamowy, czasem dodał link do produktów do tekstu. Wynagrodzenie naliczane byłoby na podstawie każdego kliknięcia w baner lub link. Firma wystawiałaby rachunki z tytułu „najem powierzchni reklamowej” na stronie www. Podpisanie umowy miałoby charakter akceptacji regulaminu podczas rejestracji do programu. Czy w takiej sytuacji też możliwe będzie rozliczanie ryczałtem?. Przychody byłyby bardzo nieregularne, możliwe że tylko dwa albo trzy razy wypłacane w ciągu roku. Dodam, że nie prowadziłbym działalności gospodarczej, ponieważ moim głównym źródłem dochodu jest praca na etacie. Jeżeli byłoby to możliwe to czy wypłacanie zaliczek na podatek możliwe byłoby tylko w tych miesiącach, w których firma przelewałaby mi na rachunek wynagrodzenie?

  Post a Reply

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *